Kutak za roditelje

 „Djetetov je um ispunjen čarobnim genijima, vračevima i vilama, čarobnim štapovima, štitovima i žabama. A ono što ih sve začarava i što pokreće te začarane duhove, zamršene su šume razgranatih živčanih stanica nalik stablima, koje se međusobno povezuju u milijune milijarda dodirnih točaka i utkane su u živo tkivo svijesti. Elektrokemijski brzaci žubore kroz nasade tog neuronskog drveća poput vjetra koji pirka sjenovitom guštarom. Iz tih komešanja niču naše ljudske sposobnosti; stvaranje slika, misli, riječi, osjećaja i glazbe i to vjerovanje u divove i začarane žabe“ (Diamond i Hopson, 2006, str. 1).

Jedan od načina na koji dijete ostvaruje komunikaciju sa svijetom jest pripovijedanje, odnosno naracija. Na koji će način ono ostvariti taj oblik komunikacije, hoće li uspješno stvoriti cjelinu i prenijeti je u razumljivom obliku svome sugovorniku ovisi o njegovim sposobnostima pripovijedanja. Sposobnosti se mogu poticati i usavršavati. Dijete je premaleno i neiskusno da bi to moglo samo. Potrebna mu je pomoć odraslih osoba i poticajne okoline koje će u pravom trenutku pružiti djetetu potreban poticaj i omogućiti razvoj sposobnosti. U životu predškolskog djeteta te osobe su najčešće njegovi roditelji i odgojitelji. Usko surađujući i krećući se prema zajedničkom cilju oni mogu djetetu pružiti optimalne uvjete za njegov razvoj. Edukativne slikovnice nam mogu biti od velike pomoći u radu s djecom. Nepresušan su izvor ideja i aktivnosti koje djecu ali i odrasle mogu navesti na promišljanje, kreativnost i primjenu naučenog kroz život.

Kao što Diamond i Hopson kažu u svome citatu, dijete potencijal ima u sebi. Jedna riječ, jedan osmijeh i jedna dobra priča mogu pokrenuti lavinu kreativnosti i znanja. Pa pričajmo zajedno, nasmiješimo se novoj prilici da stvorimo dobru komunikaciju s djecom i samim time usavršavamo svoj razvoj koji nikada ne prestaje!

Diamond, M., Hopson, J., (2006). Čarobno drveće uma. Lekenik: Ostvarenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.